wizyt: 1640416

Bielsko-Biała » Akademia

 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka wyrosło z potrzeby spotykania się i uczestniczenia w rozwoju zmierzającym w stronę jak najpełniejszego Człowieka. Ogarniając ludzkość w czasie i przestrzeni (historia) oraz jego najgłębsze odkrycia dotyczące Natury Świata i Natury Ludzkiej (nauka, religia, filozofia, sztuka) chcemy odnieść się do teraźniejszości zwracając uwagę na złożoność i wielowymiarowość, a zarazem na prostotę, piękno i jedność wszystkich zjawisk.

Przyglądając się z zaciekawieniem, lecz nie bezkrytycznie, różnym systemom myślenia o rzeczywistości, paradygmatom, strategiom towarzyszącym organizowaniu społeczeństw, nietrudno zauważyć, że systemy i formy monocentryczne generowały szereg zjawisk jak ortodoksja, fundamentalizm, socjocentryzm, dyktatury, egocentryzm, tyrania, absolutyzacja, totalitaryzm, idealizacja, demonizacja, itp. prowadząc do koncentracji, różnorodnych potencjałów i dóbr (energia, forma) w określonej przestrzeni (scena), w posiadaniu określonych grup lub jednostek, stwarzając nierównowagę, podziały ekonomiczne, rasowe, wyznaniowe, wyzysk, ekspansjonizm, konflikty i nadużycia we wszelkich postaciach w odniesieniu do Człowieka i Świata jako całości.

Zróżnicowanie, podziały, granice to zjawiska na pewnym poziomie (forma) naturalne i nieuniknione, lecz realizowane (sterowanie) w oparciu o jawny lub ukryty wzorzec monocentryczny, bez świadomości i wizji całości, a także bez poszanowania autonomii jednostek oraz społeczności, prowadzą do rozbicia całości, napięć, a także deformacji istot ludzkich (psychopatie, socjopatie) jak i też całych społeczności i systemów zarządzania (sterowanie).

Bunty, herezje, rewolucje, schizmy, rozłamy, antagonizmy, konflikty wszelkiego rodzaju (czasami zbrojne), to przejawy naturalnych tendencji do wyłamania się spod monocentrycznego sterowania prowadzące do ujawnienia i wyrażenia innych wartości, idei, zasad, metod czy też sposobów istnienia, widzenia i rozumienia rzeczywistości (dwucentryczność, policentryczność) zarówno tej tzw. zewnętrznej jak i też wewnętrznej. Mogą wtedy zostać dopuszczone i ujawnione nie odkryte lub nie używane, a także blokowane i hamowane czy tłumione przez dominującą ideologię potencjały, możliwości i wzorce.

W ten sposób dochodzi do głosu i wyraża się instynkt indywiduacji. Popęd czy też instynkt indywiduacji obecny jest we wszelkich formach życia co oznacza, że nie istnieje na Ziemi życie, które nie byłoby indywidualne. Każda forma życia z samej natury przejawia się w aspekcie zróżnicowanym, w przeciwnym razie życie by nie istniało. Umożliwia to urzeczywistnienie tego, co w człowieku na dany czas jest istotnie żywotne (aktualizacja). W zdrowym układzie społecznym to, co żywotne w indywidualnym procesie jednostki jest również żywotne i przydatne w społecznym wymiarze.

Więcej informacji - http://www.czlowiek.org/


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko, rada osiedla, wolontariat, oko bielsko