wizyt: 1640463

Piszą o nas » bb365 info

OKO NA ŚWIAT

OŚRODEK KREATYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ (OKO) jest nową, pozarządową inicjatywą społeczno-kulturalną. Projekt stworzony został przez grupę osób od wielu lat wspólnie działających w Bielsku-Białej w sferze inicjatyw społecznych, kulturowych i edukacyjnych. Jest realizowany jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Grażyńskiego SMOG we współpracy ze Stowarzyszeniem Działań Kulturotwórczych Uwaga Kultura.
 
Celem projektu jest podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych oraz zachęcenie mieszkańców Bielska-Białej do obywatelskiej kreatywności, uczestnictwa w życiu publicznym i wzięcia współodpowiedzialności za sprawy miasta. 
 
Ośrodek ma charakter otwarty, jest dostępny dla wszystkich bez względu na poglądy polityczne, opcje światopoglądowe, przynależność organizacyjną, wyznanie itp. Odbiorcami działań w nim prowadzonych są przede wszystkim mieszkańcy Bielska-Białej i okolic, organizacje pozarządowe, ale również członkowie instytucji publicznych i instytucji państwowych oraz władz samorządowych.
 
W ośrodku prowadzone są działania własne, jak również udostępniany jest organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, których działania są zbieżne z jego celami.
 
Prowadzimy m.in.:
 
• Punkt porad i interwencji obywatelskich
• Bank czasu
• Reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych
• Monitoring działalności władz miasta w wybranych dziedzinach
• Badania socjologiczne
• Dyskusyjne Forum Obywatelskie i debaty o ważnych problemach miasta
• Warsztaty dziennikarsko-literackie
• Teatr Tekstu 
• Dyskusyjne Forum Filmowe
• Spotkania Filozoficzne 
• Obserwatorium Zdarzeń Politycznych
• i wiele innych 

Kontakt:

Siedziba główna OKO

43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 15

tel. 033 810 39 40,  kom. 0 519 665 967

Ośrodek czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 –18.00

oraz dodatkowo w trakcie planowanych imprez

oko@oko.bielsko.pl

redakcja@oko.bielsko.pl

Szymon Kuś , 15.05.2008, www.BB365.INFO

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat