wizyt: 1646024

Kalendarium » Debaty, konferencje

13.03.2009, godz.17.00
Spotkanie z Mirosławą Nykiel – Poseł RP
Podsumowanie działań Projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej

RELACJA ZE SPOTKANIA
11.03.2009, godz. 17 00

Spotkanie z Jarosławem Klimaszewskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej

 

Jarosław Klimaszewski jest  Prezesem Zarządu Bezalin S.A. w Bielsku-Białej oraz Przewodniczącym Koła Platformy Obywatelskiej RP w Bielsku-Białej - Śródmieście.
Dokłada starań, by Bielsko-Biała było miastem nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów.

24 lutego 2009 r. w Wyższej Szkole Administracji,
Budynek B Sala nr 15 i 18 Plac Marcina Lutra 7 ( dawna szkoła muzyczna)

KONFERENCJA
„MIASTO BIELSKO-BIAŁA W  PERSPEKTYWIE HUMANISTYCZNEJ”

Konferencja odbędzie się  

Sesja plenarna

godz. 13.00 – 14.00 sala nr 15

 

Moderator: prof. dr hab. Ewa Jurczyńska McCluskey, ATH

1. Miasto w perspektywie humanistyczno-socjologicznej. (prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański)

2. Przestrzenie miasta a ochrona środowiska


godz. 14.00 – 14.30 przerwa kawowa

 

Sesje szczegółowe równoległe.

godz. 14.30 – 17.00 sala nr 15 i 18

 

1. Problemy społeczne w Bielsku-Białej

 

Moderator: Bogdan Oś

● Przedstawienie socjomapy. Zespół naukowy Katedry Socjologii ATH

● Pomoc udzielana bezdomnym, bezrobotnym i ofiarom przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

● Nowe działania w ochronie środowiska i pomocy społecznej w powiecie bielskim. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PCPR

● Przestępczość, przemoc domowa, patologiczne zagrożenia młodzieży.
Miejska Komenda Policji, Wydział Prewencji

1. Problemy urbanistyczne m. Bielska-Białej skonfrontowane z problemami ochrony środowiska  

 

Moderator: dr Ewa Stachura Bielska, Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

● Ogólne spojrzenie na miasto Bielsko-Biała z perspektywy urbanistycznej

● Zderzenia różnych punktów widzenia – przedstawienie trudnych problemów ochrony środowiska

● Zagadnienia centrów wielkokubaturowych. Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza

 

Debata jest realizowana w ramach projektu Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej przez:

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka.
Aktywny udział w organizację i prowadzenie konferencji wniosły:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,

Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej,
Bielska Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Patroni medialni: 


Zdjęcia z konferencji

 


9 luty godz. 18.00
 

KONFERENCJA:

„Rola Organizacji Pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”

 

Gość spotkania:

Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja odbyła się 09.02.2009

Wyższa Szkoła Administracji

Plac Marcina Lutra 7

 

PROTOKÓŁ Z KONFERENCJI.

 

Spotkanie rozpoczęła p. Mirosława Nykiel od powitania gościa honorowego i wszystkich przybyłych na spotkanie. Spotkanie z panem Krzysztofem Więckiewiczem było kolejnym spotkaniem zorganizowanym w celu zwiększenia integracji bielskich organizacji pozarządowych oraz podkreślenia roli tychże organizacji w podnoszeniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Gość spotkania serdecznie podziękował za zaproszenie. Podkreślił, że spotkanie jest również bardzo ważne dla niego osobiście, gdyż daje możliwość bezpośredniego  kontaktu z organizacjami, pozwala na wymianę informacji.

czytaj więcej

PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nowelizacja Ustawy 200921 stycznia godz. 17.00

Zapraszamy na DEBATĘ
„Tolerancja w Polsce – czy jesteśmy tolerancyjni?”
  

Zmieniający się ciągle świat dostarcza społeczeństwu coraz to nowych kwestii, które należy rozważyć. Jedną z takich kwestii jest tolerancja… Samo słowo tolerancja wywodzi się z łaciny i oznacza cierpliwą wytrzymałość. Media wespół z niektórymi organizacjami zamiast promować właściwie pojmowaną tolerancję idą dalej, starając się ją błędnie utożsamić z akceptacją, afirmacją i zrozumieniem postaw, które w większości są przez społeczeństwo odrzucane. Organizowana debata ma na celu skonfrontowanie ze sobą wielu różnych poglądów, dopełnienie wiedzy w zakresie tolerancji a także zainicjowanie dyskusji jak to jest z tolerancją w naszym kraju.

Debata pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie: „Czy jesteśmy tolerancyjni ?” 

Na debatę zostali zaproszeni: pani dr Anna Taszycka i pan Samuel Nowak z Fundacji Kultura dla Tolerancji, pani Joanna Wieczorek ze Stowarzyszenia Razem dla Innych oraz pani Małgorzata Młynarz z Grupy Lady Zone.

Sprawozdanie z debaty10 grudnia godz. 17.00

Zespół Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
ma zaszczyt zaprosić na debatę:
Szkolnictwo zawodowe - co dalej?
Sześciolatki do szkół?
Podsumowanie ogólnopolskiej akcji społecznej:
"Masz głos, masz wybór"

z udziałem:
Bożeny Kotkowskiej - poseł na Sejm RP
Prof. ATH dr hab. Ewy Jurczyńskiej - McCluskey

Debata odbędzie się
w siedzibie Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej

ul. Komorowicka 15


PROTOKÓŁ Z DEBATY


Dnia 26.11.2008 o godzinie 16.30 w Wyższej Szkole Administracji przy pl. Marcina Lutra odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Demokracja a społeczeństwo obywatelskie na przykładzie Bielska – Białej”. Na konferencji różne problemy demokracji omawiali pracownicy naukowi ATH i WSA, organizacje pozarządowe oraz pani poseł do Europarlamentu – Grażyna Staniszewska. Po zakończeniu referatów głos zabrali licznie przybyli na konferencje goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych oraz posłów. Po konferencji w kuluarach wciąż trwały zażarte dyskusje pośród jej uczestników. Cieszymy się z tak licznego zainteresowania tego typu wydarzeniami i dziękujemy za ciepłe słowa skierowane do nas. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli by wspierać rozwój demokracji i wspomóc konieczne zmiany, jakie powinny zajść w naszym społeczeństwie.
                                                                             ZDJĘCIA


26.11.2008 (środa), godz. 16 30

Wyższa Szkoła Administracji,
pl. Marcina Lutra 7, budynek B, sala nr 2.

KONFERENCJA NAUKOWA

Demokracja a społeczeństwo obywatelskie

na przykładzie Bielska-Białej.

 

Aktywność obywatelska – problemy szanse i zagrożenia;
Referują pracownicy naukowi Akademii Techniczno-Humanistycznej:
1. Dr Iwona Kłóska - Aktywność obywatelska w Bielsku-Białej - problemy i szanse;
2. Dr Joanna Wróblewska-Jachna – Aktywność obywatelska
a strategie władz lokalnych;
oraz p. Grażyna Staniszewska - poseł do Europarlamentu.

 

Bezpieczeństwo wspólna sprawa;
Referują pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Administracji:
dr Mariusz Grążawski i dr Magdalena Ślusarczyk.

 

Integracja społeczna i wychowanie dla demokracji,
problemy osób niepełnosprawnych i edukacji.
Referują pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Administracji i organizacje pozarządowe.
1. Dr Bolesław Kasza, dr Anna Klinik – Integracja społeczna osób niepełnosprawnych
wobec zmian demokratycznych przełomu ustrojowego w regionie „podbeskidzkim”;
2. Mgr Anna Patykiewicz – Czy szkoła ma wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich uczniów? Spostrzeżenia praktyka.

Moderator: Prof. ATH dr hab. Ewa Jurczyńska – McCluskey


Patron medialny: 


 

8.10.2008 (środa), godz. 17 00

 

Debata na temat łączenia bielskich szkół zawodowych, problemów z edukacją oraz sprawy sześciolatków. Swoją obecność zapowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego, Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka, Stowarzyszenie KoLiber zapraszają serdecznie na debatę o edukacji w Bielsku-Białej. Debata organizowana jest w ramach ogólnopolskiej akcji: " Masz głos, masz wybór".

 

Debata odbędzie sie 8 października o godz. 17.30 w Ośrodku Kreatywności Obywatelskiej ul. Komorowicka 15 w Bielsku-Białej www.oko.bielsko.pl
 

Tematem przewodnim debaty jest: "Łączenie szkół zawodowych, konieczność ekonomiczna, czy zapewnienie lepszych warunków nauki".

Organizatorzy będą starali sie uzyskać odpowiedzi na pytanie:
Czy planowane połączenie Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Handlowych jest tego dobrym przykładem?

Będziemy starali sie zgłębić temat planowanego połączenia Zespołu Szkół Elektronicznych z Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

Zapytamy, jak bielski samorząd jest przygotowany do przyjęcia sześciolatków poczet uczniów w obecnie posiadanych zasobach szkolnych?
Czy nauka sześciolatków planowana jest w Bielsku-Białej w systemie jedno, czy dwuzmianowym?
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

PROTOKÓŁ Z DEBATY

 

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat