wizyt: 1640590

OKO » Działy

W ramach OKO prowadzone są bardzo różnorodne projekty. Dla przejrzystości zostały ustrukturalizowane w 4 działy:

I. Dział edukacyjno-poznawczy

II. Dział informacyjno-opiniotwórczy

III. Dział działań obywatelskich

IV. Dział kulturotwórczy

Projektem kieruje Zarząd składający się z Kierowników Działów oraz Koordynatora Projektu. Każdy dział posiada swoistą niezależność jednak wszystkie działania są skierowane na wspólny cel jakim jest wspieranie bielszczan we włączaniu się w życie miasta oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

I. Dział edukacyjno-poznawczy odpowiada za: 

a) konferencje:
temat: 1) demokracja i społeczeństwo obywatelskie, 
          2) socjologia miasta

b) spotkania z leaderami różnych środowisk społeczno-politycznych (reprezentantów redakcji magazynów społeczno-kulturalnych, organizacji pozarządowych i ruchów alternatywnych)

c) publiczne prelekcji na temat filozoficznych, socjologicznych i politycznych zasad funkcjonowania życia społecznego (w tym demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, filozofii i socjologii miasta, ale też wolności, odpowiedzialności i alternatywnych modeli społecznych)

d) spotkania filozoficzne - spotkania dyskusyjne oparte o wcześniej wybrany problem i tekst – materiały do czytania rozsyłane są mailem przed spotkaniem, jedna osoba dokonuje wprowadzenia w formie krótkiego referatu, główną część wypełnia dyskusja.

e) spotkania z cyklu Obserwatorium Zdarzeń Politycznych - spotkania dyskusyjne bez określonego tematu, tekstu przewodniego i wprowadzenia. Co nie znaczy bez przygotowania. Każdy uczestnik wybiera sobie jakieś wydarzenie (społeczne, polityczne, kulturalne), o którym chciałby podyskutować, zaprezentować swój punkt widzenia i poznać odmienne. Idea: nazwa zaczerpnięta jest z mowy sejmowej Hugo Kołłątaja, który określił w ten sposób Gabinet Interesów Zagranicznych, czyli odpowiednik dzisiejszego MSZ. I ten związek nie jest przypadkowy. Prawdziwą politykę uprawia się w polis, czyli po prostu w społeczności lokalnej, dla której własne miasto jest centrum, a wszystko inne w pewnym sensie zagranicą. Tu jest nasz punkt widzenia, stąd obserwujemy zdarzenia społeczne i polityczne i nasze własne życie decyduje o skali ważności, według której osądzamy świat.

f)  badania ankietowe przeprowadzone we współpracy z kołem naukowym socjologów i kadrą bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej
1. poziom zaangażowania obywatelskiego mieszkańców,
2. socjomapa – stosunek mieszkańców do przestrzeni miejskiej,
3. ocena działań władz miejskich wśród mieszkańców).

g) Warsztaty miejskie (30 godz.) – cele: wzmacnianie więzi z przestrzenią miejską i przynależności do własnego miasta, kształtowanie tożsamości miejskiej i wzmacnianie lokalnego patriotyzmu, poszerzanie granic własnego doświadczenia przestrzeni; techniki: wizje miasta, obrazy, kolaże, „majsterkowanie”, fotografowanie, eksperymenty myślowe, przechadzki po mieście – tropienie śladów, psychomapy, gry miejskie, niewidzialne miasto.

 

II. Dział informacyjno-opiniotwórczy odpowiada za:

a) kwartalnik Biuletyn Informacji Obywatelskiej (BIO), którego celem będzie dostarczenie mieszkańcom miasta wiedzy na temat spraw publicznych oraz życia w mieście i jego problemów. Istotną jego częścią będzie dział poradnictwa obywatelskiego oraz forum czytelników. W każdym numerze chcielibyśmy także zamieszczać teksty koncepcyjne z propozycjami dotyczącymi całościowej wizji naszego miasta (nawet kontrowersyjnych), petycje mieszkańców do władz z postulatami ważnych zmian oraz teksty interwencyjne, prace koncepcyjne, felietony i krótkie formy literackie.

b)  witrynę internetowe zawierającą strony informacyjne, edukacyjne, promocyjne oraz forum czytelników oraz możliwość prowadzenia internetowych czatów z zaproszonymi gośćmi.

 

III. Dział działań obywatelskich odpowiada za:

a) Działania strażnicze - monitoring działalności władz miasta w wybranych dziedzinach, szczególnie w zakresie współpracy władz samorządowych miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi (która obecnie jest nienajlepsza) oraz działań Ratusza w dziedzinie szeroko pojętych inwestycji (gdyż od dłuższego czasu sposób wydatkowania środków budżetowych rodzi wiele kontrowersji). Monitoring będzie polegał na stałym uczestnictwie w obradach rady miasta i wybranych komisjach, analizowaniu uchwał i budżetu, zbieraniu opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych (w formie ankiet i wywiadów) i konsultacjach ze specjalistami

b) Organizację debat mieszkańców z przedstawicielami Rady Miejskiej, bielskich parlamentarzystów oraz specjalistów danej dziedziny

c) Spotkania w ramach Obywatelskiego Forum Dyskusyjnego – tematyczne dyskusje na temat wydarzeń i spraw istotnych dla miasta z udziałem przedstawicieli władz samorządowych;

d) Bank czasu - zorganizowanie banku godzin, który oparty jest na bezgotówkowej wymianie usług między mieszkańcami – działalność całoroczna;

e) Organizację turystyki kulturalnej dla seniorów i ludzi niepełnosprawnych (wyjścia na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, filmy oraz wycieczki krajoznawcze) - 2 wyjścia na miesiąc + 3 wycieczki krajoznawcze

f) Punkt porad i interwencji obywatelskich w formie codziennego dyżuru w siedzibie ośrodka (3 godziny dziennie) - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, pomoc organizacyjna, poradnictwo i interwencja obywatelska.

 

IV. Dział kulturotwórczy odpowiada za:

a) spotkania w ramach warsztatów dziennikarsko-literackich prowadzonych przez doświadczonego dziennikarza (w tym 4 spotkania z zaproszonymi gośćmi specjalnymi, autorytetami dziennikarstwa) - działanie wspierające Biuletyn Informacji Obywatelskiej

b) spotkania w ramach Teatru Tekstu – czytanie dramatów podejmujących ważne kwestie społeczne. polityczne lub filozoficzne z podziałem na role połączone z dyskusją.

c) spotkania w ramach dyskusyjnego forum filmowego - projekcja filmów problemowych o ważnych zjawiskach społecznych połączona z dyskusją

d) prezentacje sztuki zaangażowanej (4 wystawy czasowe, 6 prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej – zadaniem zaproszonych twórców będzie artystyczna transformacja miasta – odkrycie jego nieznanego oblicza, zaprojektowanie go na nowo lub pokazanie sposobów na ożywienie przestrzeni publicznej; 2 spektakle teatralne)

e) Wspieranie grup artystycznych i integracja środowiska twórców kultury

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat