wizyt: 1640400

OKO » Historia

Zaczęło się od spotkań filozoficznych.

Naprawdę. Kilkoro ludzi spotkało się i jeden z nich rzucił pomysł, by spotykać się „bardziej tematycznie”, a konkretnie chodziło o to, by zacząć spotykać się regularnie i systematycznie rozmawiać o filozofii. Hasło padło na podany grunt i się zaczęło. Nie wdając się w szczegóły (a temat to ważny i godny odrębnego tekstu, warto zaznaczyć, że istotne były rozważania nad banalnością zła – pojęciem utworzonym przez Hannę Arendt) dość powiedzieć, że jednym z efektów było zorganizowanie imprezy, która przemieniła na jeden dzień ulicę Wzgórze w miejsce spotkań i zabawy mieszkańców. I tak został zrobiony kolejny krok w tej historii, czyli narodził się

 

Festiwal Ulicy Wzgórze.

 

Od wczesnego rana „się działo”: był pchli targ, warsztaty plastyczne dla dzieci, popołudniem zaczęły się koncerty, przez cały dzień ludzie spotykali się ze sobą, rozmawiali, bawili się i co chyba najważniejsze uśmiechali się do siebie nawzajem. Przy jego organizacji chodziło przede wszystkim o to, by współtwórcami stali się sami mieszkańcy Bielska. Ideą przewodnią Festiwalu było (i nadal jest, bo Festiwal przerodził się w cykliczne wydarzenie) zainspirowanie ludzi do przejęcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. I udało się. Organizatorzy wzięli na siebie obowiązek załatwienia wszystkich urzędowych pozwoleń (co wcale łatwe nie jest), rozreklamowanie imprezy, przygotowanie części wydarzeń i koordynację całości. Ważnym z tej perspektywy jest to, że lokalni restauratorzy przygotowali koncerty i wystawy wewnątrz i na zewnątrz swoich lokali, a na ulicy pojawili się oprócz profesjonalnych wystawców, zwykli mieszkańcy. Podczas Festiwalu organizatorzy zachęcali również do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Chodziło o to, żeby jak najwięcej osób poszło głosować w sposób przemyślany, tj. by najpierw zastanowili się nad tym, czego potrzebują, w jakim mieście chcą żyć i przy wyborze kierowali się swoimi potrzebami, a nie retoryką partyjno-polityczną. Festiwalem Ulicy Wzgórze organizatorzy włączyli się w ogólnopolską społeczną akcję.

 

„Masz głos, masz wybór”.

 

Więcej o tej akcji przeczytać można na stronach internetowych, więc zainteresowanych pogłębieniem tematu odsyłam tam właśnie. Pokrótce – uczestnictwo w akcji pomogło rozszerzyć krąg współdziałających ze sobą ludzi o kolejne osoby. Festiwal Ulicy Wzgórze stał się cykliczną imprezą i jest coraz większy, przeprowadzone zostały debaty z politykami i mieszkańcami na ważne społeczne tematy, spotkania filozoficzne stały się cykliczne, rozpoczęły się spotkania Obserwatorium Politycznego i Teatru Tekstu i pojawiać zaczęły się kolejne dobre pomysły. Działań zaczęło być tak wiele, że trzeba było szukać funduszy na ich realizację. I tak pojawia się kolejny krok.

 

Wniosek o dotację

 

Wsparcia udzieliła Fundacja „Fundusz współpracy". Projekt zyskał środki, które pozwalają na wynajęcie własnej siedziby, gdzie oprócz dotychczas prowadzonych działań pojawią się jeszcze: forum filmowe, warsztaty dziennikarsko-literackie, wystawy, bank czasu i wiele innych.

 

I najważniejsze

 

Oficjalne otwarcie odbyło się 12 maja. Było wielu gości, co traktujemy jako dobry znak dla dalszego działania OKO.


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat