wizyt: 1640522

OKO » Informacje ogólne

OŚRODEK KREATYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ (OKO) jest nową, pozarządową inicjatywą społeczno-kulturalną. Projekt stworzony został przez grupę osób od wielu lat wspólnie działających w Bi elsku-Białej w sferze inicjatyw społec znych, kulturowych i edukacyjnych. Jest realizowany jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Grażyńskiego SMOG we współpracy ze Stowarzyszeniem Działań Kulturotwórczych Uwaga Kultura.

 

Celem projektu jest podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych oraz zachęcenie mieszkańców Bielska-Białej do obywatelskiej kreatywności, uczestnictwa w życiu publicznym i wzięcia współodpowiedzialności za sprawy miasta. 

 

Ośrodek ma charakter otwarty, jest dostępny dla wszystkich bez względu na poglądy polityczne, opcje światopoglądowe, przynależność organizacyjną, wyznanie itp. Odbiorcami działań w nim prowadzonych są przede wszystkim mieszkańcy Bielska-Białej i okolic, organizacje pozarządowe, ale również członkowie instytucji publicznych i instytucji państwowych oraz władz samorządowych .

 

W ośrodku prowadzone są działania własne, jak również udostępniany jest organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, których działania są zbieżne z jego celami.

 

Prowadzimy m.in.:

 

• Punkt porad i interwencji obywatelskich

• Bank czasu

• Reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych

• Monitoring działalności władz miasta w wybranych dziedzinach

• Badania socjologiczne

• Dyskusyjne Forum Obywatelskie i debaty o ważnych problemach miasta

• Warsztaty dziennikarsko-literackie

• Teatr Tekstu  

• Dyskusyjne Forum Filmowe

• Spotkania: Opinie Dyskusje Komentarze 

• Warsztaty gitarowe
• i wiele innych

 

 

Wszystkich zainteresowanych życiem miasta, działalnością społeczną, obywatelską i kulturową, a także tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, podyskutować o ważnych sprawach, bądź wziąć udział w interesujących imprezach, zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w pracach Ośrodka. 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat