wizyt: 1640577

Strona główna » Janusz Legoń

Janusz Legoń
kandyduje do Rady Miejskiej z listy nr 25 (KW Wyborców Grażyny Staniszewskiej, okręg IV, pozycja 3.POMYSŁ NA BIELSKO-BIAŁĄ
Miasto potrzebuje nowego impulsu rozwojowego. Aktualnie skupia się na zapewnieniu… dobrego dojazdu do hipermarketów. Do czego służą obwodnice: żeby OMINĄĆ miasto. W naszym interesie jest jednak spowodowanie, żeby ludzie chcieli do Bielska-Białej przyjeżdżać: żeby tu się uczyć, robić tu interesy, pracować, uczestniczyć w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

1. Bielsko-Biała - brama Beskidów – może być nadal ośrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym, liderem subregionu obejmującego oprócz powiatu bielskiego również powiaty cieszyński i żywiecki i zachodnie rejony powiatu oświęcimskiego.

2. Atuty sprzyjające do realizacji tego celu można znaleźć w obszarach:
• kultury, edukacji i nauki
• gospodarki
• turystyki
Dzisiaj Bielsko-Biała tylko w ograniczonym zakresie wykorzystuje te walory.

3. W zakresie kultury, edukacji i nauki należy:
• dbać o  rozwój szkolnictwa średniego, aby przyciągać uczniów spoza Bielska-Białej
• Dążyć do podniesienia prestiżu bielskich uczelni, szczególnie publicznej ATH, poprzez wspólne przedsięwzięcia miasto-uczelnia (np. instytut high-tech finansowany wspólnie przez ATH, miasto i biznes)
• Skoro dzisiaj głównym „produktem eksportowym” Bielska-Białej jest kultura, dbać o odpowiednią promocję wydarzeń kulturalnych miasta i odpowiednie wsparcie zarówno miejskich instytucji kultury, jak i inicjatyw pozarządowych czy podległych administracji państwowej (muzeum).
• Ograniczyć udział miejskich środków na kulturę w przedsięwzięciach o charakterze czysto komercyjnym (święto grilla itp.). Takie przedsięwzięcia powinny finansować się same.

4. Po zakończeniu inwestycji drogowych Bielsko-Biała, przy uwzględnieniu bliskości lotnisk Pyrzowice, Balice i Ostrawa, miasto będzie miało świetną infrastrukturę komunikacyjną, która powinna sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Zaniedbane są jednak kwestie transportu zbiorowego, istotne dla uczniów, studentów, emerytów i turystów, zwłaszcza połączenia pomiędzy miastami subregionu.

Należy:
• przywrócić komunikacje kolejową z Cieszynem (w opłacalnej formie, np. szynobusy)
• poprawić komunikację kolejową z Katowicami (przedłużyć kursowanie „flirtów” do Bielska-Białej)
• stworzyć sprawny i ekologiczny system komunikacji publicznej ze Szczyrkiem
    
5. Można zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta poprzez:
• zorganizowanie we współpracy z Muzeum Techniki i Włókiennictwa nowoczesnej interaktywnej  ekspozycji opartej o tradycje przemysłowe miasta (XIX wiek, szybowce, mały fiat), być może o cechach parku rozrywki.
• sprawną realizację i odpowiednie obudowanie promocyjne projektu parku rozrywki opartego na tradycjach bielskiej animacji filmowej.
• stymulowanie rozwoju centrum miasta (Rynek i ul. 11 Listopada)  w kierunku gastronomiczno-rozrywkowym (m.in. za pomocą odpowiedniej polityki w zakresie czynszów).
• Rynek, Plac Chrobrego i ul. 11 Listopada powinny być strefą wolnego Internetu.

6. Gospodarka
Czy zamiast „bielskiej wełny" pojawiła się w ostatnich latach jakaś nowa bielska marka, powszechnie rozpoznawalna? Nie. Jak to zmienić?

• Wszelkimi możliwymi sposobami wspierać lokowanie w Bielsku-Białej inwestycji w zakresie ekologicznych przemysłów wysokiej technologii (centra badawczo-rozwojowe, ośrodki rozliczeniowe koncernów itp.)
• Zintensyfikować rozwój miasta w kierunku centrum targowego. Obecne imprezy, takie jak Energetab (organizowane przez ZIAD, najważniejsze w branży) czy Targi Budownictwa (organizowane przez prywatną firmę) potraktować jako punkt wyjścia do organizowania kolejnych prestiżowych imprez targowych.

7. W poszukiwaniu rozwiązań dla miasta szeroko korzystać z konsultacji społecznych, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi – uwolnić energię bielszczan!

8. Osiedla nie muszą być tylko sypialniami Bielska-Białej. Atrakcyjne imprezy miejskie, jak „Dni Bielska-Białej”, powinny odbywać się także w dzielnicach.

Bulwary straceńskie powinny na powrót stać się atrakcją rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

Problem miejsc parkingowych i jakości dróg lokalnych jest problemem całego miasta. W przypadku osiedli nie można zrzucać tu całej odpowiedzialności na spółdzielnie mieszkaniowe – członkowie spółdzielni to też obywatele Bielska-Białej.BIOGRAFIA
Janusz Legoń (1965) do szkoły podstawowej chodził na Złotych Łanach (SP nr 7), szkoła średnia to IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiował także na studiach doktoranckich.

Od 1989 pracuje w Teatrze Polskim, najpierw jako konsultant programowy, później (do dzisiaj) jako kierownik literacki.
W 1988 redaktor naczelny studenckiego miesięcznika mówionego „Przegłos” (pismo zostało laureatem podziemnej nagrody kulturalnej „Solidarności”). Działalność publicystyczna: debiutował w podziemnych czasopismach kulturalnych, później felietonista „Gazety Prowincjonalnej” i „Radia Delta”, stały współpracownik „Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego”. Obecnie publikuje w bielskim kwartalniku „Relacje-Interpretacje” i ogólnopolskim piśmie „Teatr Lalek” (który współredaguje). Publikował w miesięcznikach „Teatr” i „Dialog”.

Autor książki „Pół wieku bielskiej sceny” (Bielsko-Biała 1995) oraz dziesiątków artykułów w programach teatralnych Teatru Polskiego. Autor scenariuszy i wykonawca (jako konferansjer) wielu programów estradowych Teatru Polskiego, reżyser widowisk edukacyjnych („Electroenergeticon”,„Morze tajemnic”, „Sen nocy bielskiej”), i sztuki o Jaworzu pt. „Kurort” (premiera wrzesień 2010). Prowadzi teatralne cykle spotkań na temat przeszłości Bielska-Białej, premiery akademickie, debaty po przedstawieniach. Współorganiztor Kursu Twórczości Scenicznej przy Teatrze Polskim.

Wykładał w Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Członek Towarzystwa Muzycznego im. G.Ph. Telemanna. Współpracuje przy organizacji Święta Ulicy 11 Listopada (redaguje wydawaną przy tej okazji „Gazetę Bielską”).
Członek Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (od 2010 rzecznik regionalny oddziału cieszyńskiego tej organizacji), jeden ze współtwórców Międzynarodowego Festiwalu „Na Granicy/Bez Granic”.
Autor projektów graficznych wielu wydawnictw, współpracował z prof. Michałem Klisiem przy powstawaniu kalendarzy wyróżnianych w międzynarodowym konkursie „Vidical” i kilku plakatów nagradzanych na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Zaangażował się w prace Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej w prace redakcyjne i graficzne przy powstawaniu 3 numerów Biuletynu Informacji Obywatelskiej „Obserwator” oraz realizując z ochotnikami przedstawienie „Inni” prezentowane na bielskim Rynku w ramach IV Festiwalu Ulicy Wzgórze.
- Tematem widowiska „Inni” było zjawisko wykluczenia
społecznego ze względu na wiek, niepełnosprawność, narodowość, uzależnienie i tym podobne – wspomina Janusz Legoń. – Teatr łączył się z happeningiem i prowokacją uliczną. Na przykład można było wziąć udział w wyścigu na wózku inwalidzkim. Ironiczną nagrodą za udział w „zabawie” było lustro – do spojrzenia sobie w twarz. W naszą pracę włączyli się twórczo ratownicy medyczni: nie tylko, jak byliśmy umówieni, „udzielili pomocy” aktorom, którzy „zasłabli” wśród widzów, lecz także zrobili nam niespodziankę i zaimprowizowali wjazd na Rynek karetki na sygnale.

Strona internetowa kandydata:

www.januszlegon.bielsko.pl


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat