wizyt: 1640515

Monitoring » Komisja Edukacji i Kultury

9 czerwca w Książnicy Beskidzkiej odbyła się Komisja Edukacji i Kultury.  Otwarcia i przywitania radnych i gości dokonał Kazimierz Polak – Przewodniczący Komisji. Następnie głos zabrała pani Bożenie Trzopek – z-ca  Skarbnika Miasta. Zapoznała zgromadzonych ze zmianami budżetu a zwłaszcza ze zmianami subwencji oświatowej.  Poprosiła o zatwierdzenie projektów uchwał pozwalających zwiększyć dochody i wydatki w placówkach oświatowych. Poinformowała, że część szkół wypracowała dodatkowe dochody np, Zespół Szkół Ogrodniczych ze sprzedaży namiotów ogrodniczych uzyskał kwotę 4200,00 zł  a Centrum Kształcenia Ustawicznego od firmy Klingsport otrzymało dotację w wysokości 40 tys złotych, dlatego te pieniądze powinny zostać w szkołach, które je pozyskały.

 

Następnie radni głosowali i przyjęli sprawozdania finansowego Teatru Polskiego, Bielskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury, Galerii BWA, Teatru Lalek Banialuka oraz Książnicy Beskidzkiej.

 

Dyrektor Kocurek zaprezentował dorobek Książnicy. Poinformował, że nowym elementem działalności Książnicy jest Dyskusyjny Klub Książki. W 115 spotkaniach  Klubu uczestniczyło ponad 2 tys mieszkańców. Odpowiedział też na kilka pytań, między innymi poinformował, że rozpocznie się remont Książnicy na który zaplanowano  40 104 300, 00 złotych. Budynek zos tanie podwyższany i rozbudowy w poziomie o nowe pomieszczenia.

 

Następnie przedyskutowano punkt przyznawania nagród dla uczni bielskich szkół, finalistów olimpiad, którzy osiągnęli wybitne wyniki, bądź to w olimpiadach międzynarodowych, krajowych czy też w innej dziedzinie. Padły pytania: dlaczego nagrody ma przyznawać Prezydent Miasta?  czy zamiast zaproponowanych 10 nagród nie lepiej przyznać mniejsze, przynajmniej dla 20 uczni? Padło pytanie, dlaczego robi się różnice w docenianiu pracy uczni i nauczycieli?  Jeśli nauczyciel kształcący olimpijczyka dostaje przez rok szkolny dodatkowo po 200 – 300 zł  miesięcznie a jego uczeń może otrzymać nawet 10 tysięcy, to zapytano, czy to jest  w porządku?

Dyrektor Solich tłumaczył, że jest to próba wyjścia z trudnej, zastałej sytuacji i ukłon w kierunku dyrektorów szkół, którzy otrzymają dla nauczycieli dodatkowe fundusze za wyjątkowe wyniki  w pracy zawodowej. Od czegoś należy zacząć, powiedział.

 

Następnie Komisja obradowała nad przyjęciem uchwały połączenia Zespołu Gimnazjum nr 2  i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Pani Jadwiga Nolbrzak Utecht zapytała, dlaczego na sali nie ma pani dyrektor Liceum im. Adama Asnyka, zapytała dlaczego jej nie zaproszono na to spotkanie. Padła wymijającą odpowiedź, że zaproszono wszystkich dyrektorów szkół zainteresowanych wprowadzanymi zmianami.

Pani Utecht niezadowolona z odpowiedzi, poinformowała obecnych, że gdyby panią dyrektor zaproszono  to by tu dziś z nami była. Padały różne pytania. Pytano, kiedy będzie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora? jak będzie się przedstawiała struktura administracyjna powołanego zespołu? Jeśli zostanie wyłoniony konkursem nowy dyrektor, to czy każda szkoła będzie miała swojego niezależnego wicedyrektora?

Przedstawiciel Urzędu  Miejskiego odpowiedział, że będzie jeden dyrektor i dwu wicedyrektorów.  Wprowadzając zmiany kierowano się koniecznością ułatwienia obsługi administracyjnej i obniżenia kosztów.

 

Gorącym tematem wprowadzonym do dyskusji była propozycja rozwiązania z dniem 31 sierpnia:

Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima, włączenia tego zespołu do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych , a drugim:

zaopiniowanie rozwiązania Zespołu Szkół Elektronicznych w Bielsku - Białej i włączenia go do Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

 

Zarówno radni jak i zainteresowani tematem goście oponowali mówiąc, że nie zostawiono im możliwości zapoznania się z materiałami.

Informację o wprowadzeniu pod obrady Komisji Edukacji i Kultury w/w tematów wrzucono radnym do skrzynek w piątek 6 czerwca. Również dyrektor Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima o tej decyzji dowiedział się w piątek 6 czerwca. Pytano, jak w tak krótkim czasie można zgłębić temat?

Napięcie się nawarstwiało, dlatego urzędnicy zdecydowali się poprosić o wypowiedź dyrektorów łączonych placówek.

 

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych powiedziała, że obrana przez Prezydenta Miasta i jego ekipę droga jest słuszna, że odradza się szkolnictwo zawodowe.  Zespół hotelarsko – gastronomiczny jest dobrym pomysłem zwłaszcza, że w jej zespole nauczają nauczyciele wysokiej klasy.  Pani dyrektor poinformowała, że jest za porządkowaniem kierunków kształcenia.

 

W innym tonie mówił dyrektor likwidowanej/łączonej szkoły w Wapienicy.

Do całego pomysłu osobiście podchodzi sceptycznie. Dwa lata temu jak obejmował swoje stanowisko to nie liczył na tak dobre wyniki.  Propozycja wchłonięcia jego szkoły przez Zespół Szkół Gastronomicznych przytłacza tempem podejmowanych decyzji. Wprawdzie o niektórych sprawach mówiono wcześniej ale o podjęciu decyzji likwidacji dowiedział się dopiero w piątek, tak więc nie miał żadnej możliwości by decyzję skonsultować z radą szkoły.  Powiedział też, że nie ma pojęcia jak decyzję przyjmą uczniowie i ich rodzice.  Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima zależy na autonomii.  Co do reakcji pracowników szkoły to nie może się wypowiedzieć.  Natomiast jeśli chodzi o jego osobiste zdanie to już wyraził swoje zdanie.

 

Ze słów pana dyrektora przebijał żal, niezrozumienie dla podejmowania decyzji w takim tempie. Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury poinformował obecnych, że szkół zawodowych o tym samym profilu jest dużo w naszym mieście, że Prezydent Miasta zaczął je porządkować. Dyrektor Solich podkreślił, że rynek hotelarsko gastronomiczny jest nienasycony więc należy zbudować jedną bazę. Za takimi projektami pójdą duże pieniądze. W Wapienicy kończy się możliwość dalszego użytkowania, więc trzeba poszukać nowej siedziby.

 

Radny Ścisłowicz zapytał, czy na ul. Wyspiańskiego są lepsze warunki niż w Wapienicy? Skoro szkolnictwo zawodowe się odradza, to dlaczego jedną z bardzo dobrze funkcjonujących szkół likwiduje się?  Przecież Zespół Szkół im Juliana Tuwima może się pochwalić ogromnymi sukcesami!

 

Radny Dubiel zapytał, dlaczego w takim tempie stara się zlikwidować kolejną szkołę?  I to na 8 dni przed końcem roku szkolnego? Zapowiedział, że będzie głosował przeciwko likwidacji tej placówki. Poinformował również, że podając radnym tak ważne informacje do skrzynek  w piątek urzędnicy stawiają radnych w oczach ich wyborców jako osoby niekompetentne. Takie decyzje powodują, że nikt nie będzie mógł odpowiedzieć zainteresowanym skoro sam nie jest zorientowany w temacie.

 

Pani Utecht poinformowała, że na Wyspiańskiego są gorsze warunki niż w Wapienicy.

Informacja ta wzbudziła duże zainteresowanie. Na Wyspiańskiego dzieci uczą się na dwie zmiany. Druga zmiana zaczyna pracę od godz. 10.30 a kończy o 18.30, co potwierdziła dyrektorka zespołu.

 

Radny Ruśniak próbował uspokoić dyskusję mówiąc, że radnym zarzuca sie niegospodarność z jednej strony a z drugiej podaje się argumenty ekonomiczne, dlatego stwierdził, że aby podjąć słuszną decyzję każdy będzie musiał tego dokonać w głębi własnego sumienia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że takie zaskakiwanie radnych nie jest wskazane. Podkreślił, że należy przygotować program, zastanowić się co jest na końcu tak obranej drogi?  Z uzyskanych informacji wynika tylko chaos, dlatego wnioskuje o pokazanie większej części tego „tortu”.

 

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego poinformowali zgromadzonych, że Prezydent Miasta kładzie większy nacisk na rozwój szkół zawodowych, że kończy się bum na średnie szkoły o ogólnym profilu.

Pan Solich odpowiedział Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że niemożliwe jest przygotowanie wszystkich zmian dla radnych.  Komórka,  którą reprezentuje, ma wykonać wytyczony cel, przyjąć program, znaleźć sposób jak do tego celu dojść. Nie można ciągle odkładać decyzji na potem.  To do niczego nie prowadzi. Tak było z Zespołem Szkół Elektrycznych a dziś nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej, powiedział. Apelował by  nie odkładać decyzji na potem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jarosław Klimaszewski obserwując rozbieżności  w wypowiedziach złożył formalny wniosek o przesunięcie terminu głosowania , tak by radni mogli się zapoznać z dokumentami. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Nowy termin komisji to 13.06.2008 o godz. 15.00 

 

Porządek obrad w dniu 13.06.2008 na stronie www.um.bielsko.pl w zakładce Rada Miejska.

 

Monitorowała [ Władysława Pabijan]

 

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat