wizyt: 1640459

Bielsko-Biała » Książnica Beskidzka

Ksiąznica Beskidzka
Bielsko-Biała
Słowackiego 17 a

 

Tel: 033 822 82 21-23
 e-mail: biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została powołana decyzją Wojewody Bielskiego dnia 1 sierpnia 1975 roku. Powstała na bazie działającej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, która została zlikwidowana w związku z reformą administracyjną kraju. W roku 1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej obchodziła jubileusz 50 - lecia (1948 - 1998).

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została zlikwidowana, a na jej miejsce powstała Miejska Biblioteka Publiczna.

W czasie XIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się dnia 8 czerwca 1999 r. podjęto uchwałę (nr XIV/139/99) o nadaniu nowego Statutu i zmianie nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej na KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. W nowym Statucie czytamy między innymi, że, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest samorządową instytucją kultury - biblioteką publiczną, działającą w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Książnica służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Może prowadzić działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

Strona internetowa - http://www.ksiaznica.bielsko.pl

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko, rada osiedla, wolontariat, oko bielsko