wizyt: 1640504

Polemiki, komentarze » Plac Wojska Polskiego-debata trwa

12 grudnia 2007 roku, w ramach ogólnopol­skiej akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”, grupa bielskich organizacji pozarządowych zorganizowała debatę na temat projektu prze­budowy placu Wojska Polskiego.

Była ona próbą wyjścia naprzeciw oczekiwa­niom mieszkańców Bielska-Białej, którzy zgłaszali obawy, że kolejny plac w naszym mieście będzie wybudowany niezgodnie z ich sugestiami.

Do udziału w debacie zaproszono Stanisława Nestrypke – autora pracy, która wygrała konkurs, prof. Ewę Jurczyńską-McCluskey – prezesa SARP, Grzegorza Tomaszczyka – Sekretarza Miasta, bielskiego historyka Piotra Keniga i bielskiego artystę Dariusza Fodczuka.

Debatę prowadziła Beata Zamlewska-Pałyga.

Zdecydowana większość uczestników debaty stwierdziła, że odmiennie od autora zwycięskiego projektu wyobraża sobie przebudowę placu. Mó­wiono, że nowoczesne rozwiązania są dopuszczal­ne, ale nie należy z tym przesadzać. Prof. Ewa Jur­czyńska-McCluskey i Piotr Kenig zwracali uwagę obecnych, że nowoczesna przestrzeń nie pasuje do secesyjnej architektury śródmieścia. Zgodziła się z tym większość uczestników spotkania.

Organizatorzy i uczestnicy debaty w podsu­mowaniu zauważyli, że podstawowym błędem podczas ogłoszenia konkursu było postawienie warunku, że nowy plac ma nawiązywać do innych podobnych miejsc w naszym mieście, że razi ich brak konsultacji przed konkursem.

Przedstawiciele organizacji monitorujących przebudowę placu Wojska Polskiego pytali, czy słusznie postawiono taki warunek, skoro wygląd przebudowanych placów w naszym mieście jest nadal krytykowany?

Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka, Sto­warzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego, kontynuując w 2008 roku akcję społeczną „Masz głos, masz wy­bór”, poprosiły o opinię znane osoby.

Prezentujemy wypowiedź Krzysztofa Czyża, który złożył protest przeciwko zaproponowanemu sposobowi zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i w oparciu o projekt Stanisława Nestrypke przedstawił własną wizję przebudowy placu Wojska Polskiego.


Zainteresowanych prosimy o wypowiedzi.

Komentarze


temat:

treść:

podpis:


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat