wizyt: 1627474

Kalendarium » Prelekcje i dyskusje

18.11.2008 (wtorek), godzina 16.00

Spotkanie z Rafałem A. Ziemkiewiczem.

Rafał Ziemkiewicz ukończył polonistykę UW, utrzymuje się, jako wolny strzelec, z pracy dziennikarskiej. Napisał kilkaset felietonów, artykułów i szkiców na tematy polityczne i społeczne. Obecnie współpracuje luźno po starej miłości z "Gazetą polską" i dla chleba z TVP. Pisze też felietony do "Magazynu literackiego" oraz pojawia się jako komentator ekonomiczny i polityczny w radiowej Trójce, okazjonalnie w innych miejscach.

Do lutego 1997 kierował działem publicystyki "Gazety Polskiej", wcześniej był kierownikiem działu "cywilizacja" w tej samej gazecie, pracownikiem Polskiego Radia, prywatnego radia "Wawa", redaktorem naczelnym miesięcznika "Fenix" i pracownikiem miesięcznika "Fantastyka". W latach 1993 - 1994 był rzecznikiem prasowym i członkiem Rady Głównej Unii Polityki Realnej. W roku 1995 jako stypendysta National Forum Foundation pracował w krajowym biurze kongresowym partii republikańskiej i wydziale prasowym stanowej partii republikańskiej w Seattle. Jego żona - Monika prowadzi serię prozy podróżniczej w wydawnictwie "Prószyński i s-ka".

Jako pisarz SF debiutował opowiadaniem "Z palcem na spuście" w tygodniku "Odgłosy" (lipiec 1982). W tym samym roku w konkursie na opowiadanie SF "Naszej Księgarni", "Młodego Technika", Młodzieżowej Agencji Wydawniczej i klubu SFAN zdobył jedną z czterech równorzędnych nagród (za utwór "Cortex cerebri") i wyróżnienie ("Pilot"). Współtworzył grupę literacką TRUST, był aktywnym działaczem klubu SFAN, później warszawskiego klubu PSMF SFERA, współzałożycielem i pierwszym prezesem działającego początkowo pod egidą PSMF, a później niezależnie, Klubu Twórców. Kierował działem polskim półprofesjonalnego kwartalnika PSMF "Feniks". Od 1986 do 1988 stażował w miesięczniku "Fantastyka", po odsłużeniu wojska wrócił do tej redakcji na krótko na stanowisko szefa działu publicystyki (1989 do 1990), później współuczestniczył w zakładaniu konkurencyjnego miesięcznika "Fenix", jako jego redaktor naczelny. Z "Feniksem" rozstał się w początkach 1994.

Pisuje do „Gazety Polskiej”, „Wprost”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Życia”, „Czasu Kultury”, „Twojego Pieniądza”, „Gentelmana”, współpracuje jako komentator ekonomiczny z radiową Trójką. Pojawiał się także na antenie TVP, radiowej Jedynki, radia Plus oraz, w różnych momentach kariery, na łamach większości polskich gazet i czasopism (nigdy nie wydrukował ani słowa w „Gazecie Wyborczej”, „Trybunie” oraz pismach używających wulgarnego języka). Jest także autorem ośmiu powieści i zbiorów opowiadań, trzykrotnym laureatem nagrody im. Janusza Zajdla przyznawanej za najlepsze dokonania fantastyki polskiej oraz laureatem nagrody Europejskiego Stowarzyszenia SF dla najlepszego europejskiego pisarza fantastyki w roku 1998. Działalność niezależnego publicysty przyniosła mu w roku 2001 nagrodę Kisiela. „Viagra mać” jest drugą książką publicystyczną w jego dorobku po zbiorze „Zero zdziwień” (1995). 

12.11.2008 (środa), godzina 17.00

CSR – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corporate social repsonsibility) – to strategia biznesowa, filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, polegająca na tym, że przedsiębiorstwa w swojej działalności dobrowolnie podejmują zobowiązania etyczne, ekologiczne i społeczne, wykraczające poza normy obowiązującego prawa. Przedsiębiorstwa decydują się tym samym na uwzględnienie w praktyce biznesu racji swoich interesariuszy: pracowników, udziałowców, konsumentów, klientów, społeczeństwa jako całości. Nie przeczy to w niczym faktowi, że sensem istnienia biznesu jest generowanie zysku, a jego podstawową odpowiedzialnością dawanie ludziom pracy i przestrzeganie prawa. CSR powinien być traktowany jako inwestycja, a nie koszt, podobnie jak zarządzanie jakością. CSR może być postrzegany jako najbardziej doskonały efekt etycznego myślenia o biznesie. Stanowi podejście innowacyjne, całościowe, uwzględniające spojrzenie globalne, myślenie w kategoriach ochrony środowiska oraz praw człowieka.

 

Prezentacja idei CSR na przykładzie projektu realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic

Anna Antoniak-Tannenberg

Maja Duda

 


15.10.2008 (środa), godz. 17 30

Spotkanie z Marianem Cholerkiem,
oraz z zaproszonym przez niego gościem
- operatorem filmowym Henrykiem Pollakiem.
Projekcja sześciu autorskich filmów animowanych m. in. "Nocne loty"
(film wielokrotnie nagradzany - Lajkonik, Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki),
"Odloty", "Ostatnia minuta z życia Chrystusa".
Filmy raczej dla dorosłych, o życiu, żart filmowe.
Można będzie uzyskać odpowiedzi na pytania - dla kogo robić filmy animowane?
oraz jak to dobrze wykonać.
Po projekcji rozmowa uczestników spotkania z zaproszonymi gośćmi

Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia ze spotkania29.09.2008 (poniedziałek) , godz. 18 00

Spotkanie dotyczące ekonomii społecznej na przykładzie
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" z Cieszyna

wykład Mariusz Adrukiewicz

"Nasze ludzkie przedstawienie zależy od miłości do jego istnienia. Zależy od magnetycznej siły serca uzdrawiającej zranionych aktorów, naprawiającej zranione związki, jednoczącej obsadę. Miłość to spoiwo utrzymujące wszystko razem. To więź która wszystkich łączy.

Od Ciebie, jako reżysera zależy stworzenie serdecznych kontaktów z aktorami, ponieważ bez miłości przedstawienie traci spójność i konstrukcję. Bez miłości staje się zimne, beznamiętne a nawet brutalne. Jeżeli nie wkładasz serca w swoje przedstawienie, traci ono sens..."    
/Vivian King, Teatr nasz wewnętrzny/
 ŚLADEM HISTORII
Prowadzenie: Bogusław Chorąży

24.09.2008, godz. 17 00

Bielsko w czasach średniowiecznych. Co wiemy o naszym mieście sprzed 700 lat? Jak wyglądało? Jak żyli jego mieszkańcy?
Prowadzenie: BOGUSŁAW CHORĄŻY
Prezentacja i prelekcja.

Kiedy myślimy o przeszłości nie sięgamy myślą w zbyt odległe czasy. Okiem wyobraźni cofamy się do czasów naszej młodości, czasem wędrujemy w czasy naszych rodziców czy dziadków. Z edukacji szkolnej znamy, co prawda wiele dat, ale jawią się one nam często jako zbiór wyuczonych faktów, których nie identyfikujemy z własną historią.

Czy historia musi pozostać zamknięta w księgach i muzeach? Czy musi być tak odległa i mało dostępna? Czy nie istnieje tutaj - wpisana w krajobraz beskidzkich gór czy ulic naszego miasta?
Badacze przeszłości – archeolodzy i historycy z mozołem odtwarzają tą historię. Historię zapisaną Tutaj – w miejscu, w którym żyjemy i której bardziej świadomie lub nie, jesteśmy dziedzicami. To historia ludzi żyjących tu przed nami – tworzących To Miejsce - podobnie jak my tworzymy je dzisiaj.
W kolejnych odsłonach próbujemy przybliżyć te dawne dzieje. Sięgają one tysięcy lat temu. Rozpoczęliśmy wędrówkę od czasów najdawniejszych. Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się dziejom naszych bezpośrednich przodków – Słowian. Ostatnią odsłonę naszej opowieści poświęcimy początkom naszego miasta.Czwartek, 28.08., godz. 16.00
Ekonomia z zasadami – zrównoważony rozwój


Tematyka wykładu obejmuje ogólne zagadnienia ekonomiczne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kryteria podejmowania decyzji ekonomicznych, ponieważ od nich zależy jakość procesu rozwoju. W czasie trwania prelekcji przewidziano aktywny udział uczestników.

Serdecznie zapraszam.
Marek Klimek


12.08    wt; godz. 12.00      
Obywatel w Unii Europejskiej 

Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem programów dla seniorów.

Prowadzenie Wojciech Rosner

 
czwartek, 26.06., godz. 18.00
Bielsko-Bialskie rozmowy nie tylko o historii

Prowadzenie: Bogusław Chorąży

To nie wykład – raczej zaproszenie do dyskusji o postrzeganiu fenomenu dziejowego, jakim w oczach badaczy przeszłości, jest region Bielsko-Bialski.Jest to również okazja, żeby porozmawiać o tzw. dziedzictwie kulturowym oraz o różnej maści "izmach” i zbiurokratyzowanych wizjach miejsca, w którym żyjemy.

Bogusław Chorąży jest kierownikiem działu archeologii Muzeum w Bielsku-Białej. Prowadzi szereg badań terenowych oraz zajęcia edukacyjne propagujące naszą najdawniejszą przeszłość.

Zapraszamy serdecznie.


czwartek, 19.06., godz. 17.00
Jak się uczyć? Jak pomóc dziecku w nauce?

Prowadzenie: Teresa Gaczyńska

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką związaną z efektywnym uczeniem się, to serdecznie zapraszam na mój wykład, na którym będzie się można dowiedzieć:

- jaki wpływ na uczenie się ma nasza osobowość ( m.in. skąd biorą się trudności np. z ortografią, głośnym czytaniem, koncentracją…),

 - jak warunki zewnętrzne (stres, odżywianie, planowanie ) wpływają na naszą naukę.

Okazuje się, że nie musi się być bezradnym uczniem, martwiącym się rodzicem, zniechęconym nauczycielem….

Serdecznie zapraszam

Teresa Gaczyńska

 
poniedziałek, 26.05., godz. 17.00
 Miasto i przestrzeń w badaniach socjologicznych. Przypadek Bielska-Białej”

Wykład będzie dotyczył badań ilościowych i jakościowych w przestrzeni miejskiej. W jego trakcie zostaną podane przykłady najciekawszych badań nad miastami współczesnymi.Z różnych koncepcji badawczych szczególna uwaga zostanie zwrócona na świat przeżywany przez mieszkańców. Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki (W. Thomas, F. Znaniecki).

Wykład

 Dr Joanny Wróblewskiej- Jachny


 czwartek, 15.05., godz. 17.00
 „Ekonomia społeczna – rynek pełen wartości   

W imieniu Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej mam niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na inaugurującą cykl spotkań prezentację „Ekonomia społeczna – rynek pełen wartości”.Mamy nadzieję, iż podczas spotkanie uda się ukazać wielowymiarowy aspekt zjawiska ekonomii społecznej oraz dokonać jej opisu z wielu perspektyw. Prezentacja „Ekonomia społeczna – rynek pełen wartości” podzielona została na dwie części: pierwszą – wprowadzającą, w której przedstawione zostaną rozważania dotyczące pojmowania ekonomii społecznej we współczesnym świecie, drugą – opisującą praktyczny wymiar jednego z fenomenów ostatnich lat – masowego ruchu na rzecz rozwoju i promowania ekonomii solidarnej.Jesteśmy przekonani, iż multidyscyplinarne ujęcie relacji między wartościami a rynkiem stanie się przyczynkiem do długiej i owocnej dyskusji nad rolą i miejscem ekonomii społecznej w Polsce.

Magdalena Mike

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat