wizyt: 1640538

Zielono mi » Recykling

Informacja Urzędu Miasta Bielsko-Biała

dotycząca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

w Bielsku-Białej

 W związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zmianami) i stosownie do uchwały nr XI/200/2007 z 26 czerwca 2007r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej wprowadzony zostaje z dniem 1 kwietnia br. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej posegregowane odpady powinny być umieszczane w pojemnikach do segregacji (tzw. dzwonach), natomiast w zabudowie  jednorodzinnej, segregowane odpady powinny być gromadzone w specjalnych, odróżniających się kolorystycznie workach (żółty na plastik i metal, niebieski na papier, zielony na szkło). Worki te można nabyć u odbiorcy odpadów np. – w siedzibie SITA Zakład Oczyszczania Miasta w Bielsku-Białej przy ul. Gazowniczej 30 lub u kierowcy.

Koszt zakupu 1 worka wynosi 2,50 zł. Pozostałe odpady – tzw. odpady zmieszane gromadzone i odbierane mają być na dotychczasowych zasadach.

 

Opłaty za odpady

 

Od 1 stycznia 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 106, poz. 723), które podwyższa prawie pięciokrotnie stawki opłat ekologicznych za umieszczenie odpadów
na składowisku (za tonę odpadów składowanych do 31 grudnia 2007r. było 15,71 zł,  obecnie jest 75, 00 zł).

W związku z tym stawka za tonę odpadów składowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, która wynosiła 82,51 zł   została podwyższona do 145,95 zł.

Z tego powodu, niezależnego od samorządowych władz terytorialnych, nastąpiło podwyższenie cen usług za odbiór odpadów.

Stąd tak istotne jest segregowanie odpadów, ponieważ obniża ono trzykrotnie koszty za odbiór odpadów.

I tak, np:

-          - 1 m3  odpadów zmieszanych kosztuje  41,55 zł brutto

-         - 1 m3  odpadów posegregowanych kosztuje 13,85 zł brutto.

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat