wizyt: 1640467

Zielono mi » Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom

REJESTRACJA ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH

1. Podstawa prawna. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 225, poz. 1635)

2. Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
telefon: 033 49 71 717  fax: 033 49 71 515
email:
ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl

3. Wymagane dokumenty

Wniosek o zarejestrowanie zwierząt lub wykreślenie z rejestru, do którego należy załączyć następujące dokumenty (lub ich kopie) poświadczające pochodzenie zwierzęcia:

° zezwolenie na import zwierzęcia do kraju

lub

° zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku

lub

° dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli

lub

° inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłata skarbowa

° za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł

4. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

5. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

6. Uwagi

Obowiązkowi zgłoszenia do rejestru zwierząt podlegają: płazy, gady, ptaki i ssaki wymienione w aneksach (A-D) do rozporządzenia Komisji nr 1497/2003 z 18 sierpnia 2003 r., obowiązek ten nie dotyczy: ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu zwierzętami oraz czasowego przetrzymania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. Obowiązek rejestrowania lub wykreślenia z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych.

Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru należy złożyć
w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:

pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat