wizyt: 1640556

Dodatki » Relacja z podsumowania działań OKO

Spotkanie rozpoczęli Władysława Pabijan (Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Os. Wojewody Grażyńskiego) i Bogdan Oś (Prezes Stowarzyszenia. Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka) przedstawili osiągnięcia programowe projektu OKO, podziękowali uczestnikom i wspierającym projekt.

 

Kolejnymi wydarzeniami były wystąpienia zaproszonych gości: Poseł  Mirosławy Nykiel i prof. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey. Dotyczyły one koniecznej roli aktywności obywatelskiej w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Prof. E. Jurczyńska-McCluskey podawała przykłady Stanów Zjednoczonych jako kraju gdzie obywatele czują się odpowiedzialni za miasta, w których mieszkają i za swój kraj. Poseł M. Nykiel dodała, że jest to możliwe również w Polsce, a Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej jest jednym z miejsc, które pomaga mieszkańcom Bielska-Białej w różnorakiej aktywności oraz w stworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Poseł Nykiel ponad to zachęcała do ubiegania się o dotacje od Unii Europejskiej.

 

Następnie wystąpił Pan Tadeusz Sowiński (Stowarzyszenie "RAZEM"). Odczytał list Poseł Bożeny Kotkowskiej oraz wiersz podkreślający wagę współpracy ludzi dla dobra innych.

Na zakończenie spotkania uczestniczki działań OKO odczytały wzruszający wiersz poświęcony działaniom w OKO p. Zofii Kopaczki (beneficjentka OKO).

 

Lista gości:

Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel

Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH -
prof. Ewa Jurczyńska-McCluskey

dr Bolesław Kasza z Wyżej Szkoły Administracji

Nadkomisarz Miejskiej Komendy Policji Paweł Kuźmiński

Komisarz Miejskiej Komendy Policji Wiesław Mizia

Prezes "TECHMEX'u" Teresa Studencka

przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

Radny Rady Miejskiej Przemysław Drabek

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy "OHP" Bogumił Kanik

 

Obecni byli przedstawiciele bielskich NGO oraz uczestnicy biorący udział w programie OKO.

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat