wizyt: 1640418

Społeczeństwo obywatelskie » Socjokreacja

Socjokreacja

 

Aktywność procesów we współczesnym społeczeństwie osiągnęła wyjątkową intensywność jeśli chodzi o natężenie zmian charakteryzujących się niespotykanym, jak dotychczas, zakresem i powszechnością występowania. Ostatnie lata w naszym kraju charakteryzują się jedną szczególną cechą, która w takim nasileniu nie występowała chyba nigdy. Zrzeszanie i organizowanie się pod różnymi postaciami, o różnym zasięgu, celach i wokół przeróżnych idei stało się widoczne na każdym poziomie i w każdym wymiarze naszego życia społecznego.

 

Socjokreacja wyraża się w coraz bardziej nasilającej się obecności takich zjawisk jak dialog społeczny, partnerstwa sektorowe i międzysektorowe, decentracja władzy, inicjatywy społeczne,    społeczeństwo obywatelskie, ekonomia społeczna, dialog międzykulturowy, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, powstawanie stowarzyszeń i fundacji umożliwiających realizację różnych potrzeb osób, środowisk i społeczności, aktywizacja i wzrost znaczenia samorządów, weryfikacja i próby pogłębiania rozumienia i znaczenia demokracji, poszukiwanie wzorców, rozwiązań i inspiracji w innych systemach kulturowych, zjawiska kontrkulturowe, subkulturowe czy niszowe itp. Wymieniamy tutaj tylko część zjawisk charakterystcznych dla

procesu zmian społecznych tak wyraźnie zauważalnych w dzisiejszym społeczeństwie.

 

Bardzo ważkim problemem staje się dzisiaj przezwyciężenie panującego stereotypu myślenia i działania ludzi, sprawiającego, że łatwiej jest im formułować już istniejące tendencje zmian, niż przewidywać ich radykalną transformację lub całkowity zwrot i dopuszczenie do pojawienia się nowych zjawisk (tendencja do utrzymania status quo a potrzeba zmian). Dlatego już na etapie projektowania zmian niezbędna jest obecność ich odbiorców ponieważ większość innowacyjnych rozwiązań projektowanych przez teoretyków zmierza do wpływania na ludzi z myślą o nich, jednak rzadko wespół z nimi.Celem nie może być samozadowolenie projektantów i pomysłodawców jak to często bywa przy braku konsultacji i debat społecznych. Monopol na jedynie słuszne prawdy i rozwiazania nie przynosił jak dotąd zadawalających rezultatów. Głównym zadaniem jakichkolwiek zmian społecznych staje się kształtowanie i rozwój świadomości oraz postaw innowacyjnych jak największej liczby podmiotów ze szczególnym naciskiem położonym na naturalne prawa rozwoju człowieka i jego środowiska (autokreacja, socjokreacja, ekokreacja).

 

Zbiorowości ludzkie są w posiadaniu potężnych sił, które mogą zostać użyte przeciwko zmianom, których nie pragną bądź też nie widzą ich rzeczywistej wartości, za to są mocno związane ze swoim sposobem życia. W związku z powyższym bardzo istotne jest aby każdą zmianę społeczną rozpoczynać od przygotowania jednostek i społeczności do posługiwania się postawami innowacyjnymi oraz przygotować je (się) do trafnego i adekwatnego odczytywania logiki ich rozwoju. Autentyczne przemiany nie polegają na zmianie szyldu (etykiety) i dobrym samopoczuciu ekip zarządzających, lecz na gotowości do rezygnacji ze stereotypowego myślenia i działania.

„Niezbędne jest uspołecznione uprzedmiotowienie decyzji co do wartości, celów, i strategii zmian, społeczne negocjowanie interesów i pilnowanie (się) ekspertów, aby byli reprezentantami i strażnikami ”tych co na dole” i wartości kultury.”

 Z. Kwieciński  „Mity i interesy. U korzeni dominującego paradygmatu edukacyjnego.”

 

Ruch i zmiana są nieodzowne lecz nie mogą opierać się już dziś na przypadkowości i nieświadomości. Muszą rozwijać się w oparciu o dogłębne wglądy i zrozumienie podstawowych, fundamentalnych faktów psychicznych i społecznych z uwzględnieniem uczuć, emocji oraz intuicji i prowadzić do jak najpełniejszego, świadomego i kreatywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczności (socjokreacja). Każdy człowiek i każda społeczność ponosi odpowiedzialność za całość i jest całością. Czasy dzisiejsze, jak nigdy wcześniej, wymagają otwartości i wsparcia dla Świata jako całości. Stanie się to możliwe, gdy będziemy wspierali każdą z jego części (policentryczność).

Bogdan Oś

Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

www.czlowiek.org

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: rada osiedla, wolontariat, oko bielsko, oko