wizyt: 1640464

Kalendarium » Sprawiedliwość

Sprawiedliwość – refleksje i tematy ze spotkania.

 

Kodeks Hammurabiego – najstarszy zbiór zasad i przepisów prawnych starożytnego Wschodu

 

Prawo objawione (np. Mojrzesz i X Przykazań)

 

Prawo stanowione (ustanawiane jest przede wszystkim przez organ ustawodawczy z uwzględnieniem ogólnych norm oraz zachowaniem formalnych procedur).

 

Równość (każdemu tyle samo)

 

Potrzeby (każdemu wg jego potrzeb)

 

Zasługi (każdemu wg zasług; subiektywny charakter sprawiedliwej oceny)

 

Sprawiedliwość hierarchiczna (każdemu wg pozycji, rangi)

 

Jasność (czytelność, przejrzystość, klarowność przepisów prawa). Niestety, wszechobecne stają się głosy wskazujące na niejasność, niejednoznaczność, dowolność interpretacyjną i „naginanie” przepisów prawa z korzyścią dla tych, którzy mają większe wpływy i dysponują środkami umożliwiającymi osiągnięcie wygodnego dla siebie werdyktu.

 

Szata, reprezentacja (dawniej istniał bardziej przejrzysty porządek w reprezentacji ról społecznych i łatwiej było rozpoznać z kim się ma do czynienia; dzisiejsza uniformizacja i ujednolicenie utrudniają poruszanie się w świecie społecznym. Z drugiej strony jednak musimy się nauczyć rozpoznawać człowieka i to kim jest nie w oparciu o „personę” ( może ona stanowić jedynie maskę ) lecz bezpośrednio, co jest trudniejsze i wymaga niejakiego przygotowania.

 

Furtki w prawie (niejednoznaczność, pokusy).

 

„Uszczęśliwianie na siłę” (nie uwzględnianie indywiduum). Sprawiedliwość bardzo często opiera się na dystrybucji różnego rodzaju dóbr bez zrozumienia i uwzględnienia natury, stanu i potrzeb tych, którym się owe dobra „wmusza” czy narzuca.

 

Miara, umiar (wszelkie nieszczęścia ludzkie biorą się z niezachowania miary).

 

Władza, posiadanie – władza zawsze była budowana w oparciu o rangę związaną z nagromadzonymi dobrami i wpływami. W oparciu o taki wzorzec nie można zbudować sprawiedliwego systemu społecznego. Nadmiar w gromadzeniu przez jednych (prowadzący do wyzysku i nadużyć) i niedobór w obszarze tych, którzy nie mają wpływów i rang ani przywilejów wskazuje najwyraźniej na niesprawiedliwość tkwiącą u podstaw organizacji państw opartych na władzy, a nie na sprawnej organizacji zapewniającej sprawiedliwą dystrybucję wszelkich dóbr.

 

Bezpieczeństwo - w sprawiedliwym świecie możemy czuć się bezpiecznie.

 

Ocena (trzymanie się litery prawa bez uwzględnienia wpływów środowiska, stanu chwilowego w ocenie człowieka; np w szkole, pracy!). Stereotypowość oceniania oparta o obiegowe klasyfikacje i standardy jest często niesprawiedliwa bo nie uwzględnia złożoności zachodzących procesów, którym człowiek podlega.

 

Odgórne zakładanie niesprawiedliwości (na poziomie ustawodawczym). Ustawodawstwo sterowane przez różne grupy interesów (np. wielkie korporacje ponadnarodowe w czasach nam współczesnych) często z góry zakłada taki podział wpływów, zysków, dostępu do korzystania z możliwości

 

Sprawiedliwość powinna uwzględniać zarówno wymiar obiektywny jak i subiektywny co oznacza również uwzględnienie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań.

 

Zainteresowanie sobą i drugim człowiekiem (relację podmiot-przedmiot zmieniamy na podmiot-podmiot). Każdy jest w jakimś stopniu ekspertem w wielu sprawach dotyczących jego samego, a także otaczającego go świata. Tylko podmiotowe traktowanie się nawzajem stwarza podstawy do powstania sprawiedliwych stosunków społecznych. Każdy człowiek jest wartością i należy zrobić wszystko (stwarzać takie warunki) żeby jego potencjał mógł się w korzystny społecznie sposób zamanifestować.

 

Zasady chrześcijańskie „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” oraz „Kochajcie swoich nieprzyjaciół” oraz Kazanie na Górze Błogosławieństw wyraźnie po raz pierwszy w historii wskazały na konieczność podmiotowego traktowania każdego człowieka.

 

Sprawiedliwość nie może być rozpatrywana tylko w kategoriach dystrybucji dóbr materialnych.

Należy uwzględnić sprawiedliwy dostęp do możliwości wpływania na decyzje dotyczące wszystkich wymiarów życia społecznego i kulturalnego oraz dostęp do nich.

 

Sprawiedliwy jest taki człowiek, którego charakteryzuje męstwo, umiarkowanie, współczucie, dobroć, poszanowanie prawdy, otwartość na różnorodność form istnienia i ich ekspresji oraz interpretacji rzeczywistości.

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat