wizyt: 1640442

Piszą o nas » Supernova oświata

Stchórzyli  | 09.10.2008

Około pięćdziesięciu osób przyszło do Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej na debatę poświęconą problemom oświatowym w Bielsku-Białej. Wśród obecnych nie zabrakło bielskich radnych. Temperatura dyskusji była wysoka. Niestety, debata nie przyniosła odpowiedzi na zasadnicze pytania. Powód: nieobecność władz miasta.

Władysława Pabian, organizatorka debaty, odczytała na początku pismo Zastępcy Prezydenta Bielska-Białej, wyjaśniające powody jego nieobecności. Znalazło się w nim stwierdzenie, że udział władz miasta w debacie byłby przedwczesny, ponieważ reforma szkolnictwa to proces bardzo złożony, który musi być poprzedzony … konsultacjami społecznymi. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) wysłał zaproszenie 23 września br. Odpowiedź Jędrusińskiego przyszła dwa dni przed terminem debaty.
– Czujemy się zawiedzeni nieobecnością Pana Waldemara Jędrusińskiego i przedstawicieli Miejskiego Zarządu Oświaty. Aby debata miała sens, powinien przyjść ktoś z Ratusza, kto odpowie na zadawane pytania. Nawet radni tłumaczą, że nie mają pełnych informacji. W tej sytuacji debata jest nieporozumieniem – żali się Władysława Pabian. – To jest porażka współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Wśród zebranych, w większości nauczycieli bielskich szkół zawodowych, postawa Ratusza wywołała oburzenie. W ich przekonaniu władze miasta po prostu stchórzyły przed debatą, bojąc się gorącej dyskusji i trudnych pytań.
Do debaty jednak doszło. Stało się to możliwe dzięki radnym, którzy podjęli dialog i stawili czoła wyzwaniu. Na pytania z sali odpowiadał radny Kazimierz Polak. Zapewnił, że nie ma obecnie żadnych oficjalnych planów przekształceń szkolnictwa zawodowego w Bielsku-Białej, chociaż osobiście uważa, że takie zmiany są potrzebne. Zdaniem Polaka należy połączyć szkoły kształcące w tych samych zawodach i „dopełnić” budynki, w których sale lekcyjne świecą pustkami. W odpowiedzi usłyszał, że tak pomyślana reforma nie ma na celu dobra uczniów, tylko kolejne oszczędności, a na zwalniane przez miasto budynki oświatowe pewnie już ktoś sobie ostrzy zęby. Również argument Polaka dotyczący kiepskich wyników egzaminów w niektórych bielskich szkołach zawodowych nie znalazł szerszego uznania. Ostro zareagowali nauczyciele z Zespołu Szkół Elektronicznych. Ich zdaniem szkoła jest nie tylko dla geniuszy, ale także dla uczniów o przeciętnych zdolnościach. Z obu stron do głosu dochodziły emocje, jednak dyskusja rzadko odbiegała od tematu.
O potrzebie debat z udziałem przedstawicieli władzy i społeczeństwa jest przekonany radny Przemysław Drabek.
– Każde spotkanie ludzi przynosi coś pozytywnego – ocenia Drabek. – Przykro mi, że nie było nikogo z magistratu. Z powodu nieobecności władz miasta rozmowa nie mogła wyjść poza pewne ramy. Mimo wszystko wydaje mi się, że to spotkanie dla nikogo nie było stratą czasu.

***


W krajach Europy Zachodniej społeczeństwo w coraz większym stopniu bierze udział w codziennym decydowaniu o sprawach publicznych. Serca i umysły podbija idea demokracji uczestniczącej. Tymczasem Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult uważa za niecelowe „mnożeniu gremiów cenzorujących i kontestujących działania realizowane w mieście”. To już nie jest różnica stylu, to jest różnica epok. 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat