wizyt: 1627427

Kalendarium » Warsztaty Dziennikarskie

12.02.2009, godz. 17.30

Wyjście na wystawę Becoming - ukazującą problem tożsamości płciowej do Galerii Bielskiej BWA.

 

http://www.galeriabielska.pl/Zapowiedzi.html29.01.2009, godz. 17.30

Gościem czwartkowego spotkania (29 stycznia 2009) będzie Marcin Babko, autor biografii Irka Dudka "Ziuta Blues" (premiera: 4 października 2008), na co dzień dziennikarz muzyczny katowickiej redakcji "Gazety Wyborczej"; jest też twórcą biografii grupy Coldplay ("Otwórz oczy" 2006); działa także w ambient-jazzowej grupie Muariolanza (www.muariolanza.pl) jako autor tekstów, wokalista i, jak sam o sobie mówi "generator szumów".

Marcin Babko - o czym już wiedzą nieliczni - jest absolwentem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz tłumaczem. To właśnie on przełożył książkę Michala Hvoreckego „W misji idealnej czystości".

Michal Hvorecký urodził się w 1976 roku. Mieszka w Bratysławie, pracuje jako dziennikarz. Uznawany jest za jednego na najlepszych słowackich pisarzy młodego pokolenia. Jego twórczość - przez znawców - określana jest literaturą science fiction, cyberpunkową. W jego tekstach znajdziemy wiele wątków antyutopijnych, krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego i współczesnej kultury.

 

Zapraszam na blog Marcina: http://marcinbabko.blox.pl/html
i stronę zespołu Muariolanza

www.muariolanza.pl, www.myspace.com/muariolanza,
www.youtube.com/muariolanza


Anna Janik


Na zdjęciu Marcin Babko, autor zdjęcia: Marcin Tomalka
Felieton

Niełatwo napisać dobry felieton. Potrzebne jest do tego odpowiednio “lekkie” pióro i zdolność celnej oceny zaobserwowanych zjawisk.

Ze względu na formę można wyróżnić:
felieton-reportaż - w którym autor opisuje zaobserwowane zjawiska;
felieton-wspomnienie - gdzie felietonista dzieli się swoimi przeżyciami;
felieton-przegląd prasy - w którym autor przytacza fragmenty tekstów z gazet i ustosunkowuje się do nich;
felieton-list - skierowany do ogółu czytelników lub określonej osoby;
felieton-opowiadanie;
felieton-dziennik.

Felietonista występuje zwykle jako narrator własnej opowieści, komentuje wydarzenia, których był bezpośrednim świadkiem. Nie musi szczegółowo uzasadniać swych opinii.

Kilka rad jak napisać ciekawy i długo aktualny felieton:
- pisać o tym, na czym się znamy;
- unikać podawania szczegółów np. cen, nazwisk osób – gwiazd jednego sezonu;
- unikać poruszania tematów już nieaktualnych lub, o których pisało już kilka innych osób;
- nie moralizować i nie pouczać;
- pisać krótko, konkretnie, prostym i zrozumiałym językiem;
- wykorzystać jakąś anegdotkę lub historyjkę;

O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i nie tylko…

Anna JanikDzieło filmowe jako tekst kultury.

23 października, o godzinie 19.45 zapraszam uczestników warsztatów dziennikarsko – literackich do Klubu Filmowego (Kinoplex) na seans Ciche Światło w reżyserii Carlosa Reygadasa. Tydzień później porozmawiamy o wyznacznikach recenzji.

Ciche Światło - to przejmujący obraz o smutku, cierpieniu, miłości, pożądaniu, zdradzie, ofierze, sile i słabości człowieka. Ludzie, którzy wystąpili w filmie, nie są profesjonalnymi aktorami. Większość z nich to mennonici. Pewnie dlatego ich życie dało się ukazać w tak autentyczny, naturalny sposób. Reżyser podkreśla wprawdzie, że jego film nie jest o mennonitach, tylko o ludziach w ogóle. Jednak dzięki pokazaniu hermetycznej społeczności, która żyje w myśl surowych zasad religijnych, problem zdrady małżeńskiej i wierności dało się wspaniale wyostrzyć.

 

Nasze zadania:

- ustalenie gatunku filmu

- film jako dzieło wielowarstwowe

- budowanie swobodnych wypowiedzi dotyczących obejrzanego filmu –

- kiedy i gdzie zrodził się pomysł tego filmu?

- czas akcji

- tematyka

- język filmu: operowanie planami – ich różnorodność, sztuka aktorka, rola dźwięku, efekty akustyczne, zdjęcia

 

30 października zamienimy się w recenzentów. Wymienimy się informacjami: o kadrach, planach, kamerze, zdjęciach, obrazach, montażu, dźwięku i innych tajnikach filmu.

 

Do zobaczeniaJ

Ania Janikczwartki - 2, 16, 30 października, godz. 18.00

Jak pisać? Muskając każde słowo, metaforyzując, bawiąc się słowami i z nimi, czy też prosto, odstawiając formę na dalszy plan, dbając jedynie o to, aby przekaz był dla każdego zrozumiały? Zajęcia z zakresu warsztatu dziennikarskiego, realizowane w ramach czwartkowych spotkań w Ośrodku Kreatywności Obywatelskiej  mają na celu przybliżenie problematyki związanej z podstawami dziennikarstwa prasowego i gatunkami dziennikarskimi. Analizowane są więc teksty zamieszczane w lokalnych i regionalnych gazetach oraz czasopismach. Warsztaty opierają się na dyskusji i praktycznym opracowaniu zagadnień związanych z rozwojem mediów. Przybliżone zostają kwestie związane z manipulacją i perswazją w prasie. Dla porównania analizowane są gazety sprzed kilkunastu lat, jak i aktualne wydania lokalnych dzienników. W trakcie warsztatów dziennikarsko-literackich będą mogli poznać.

• Tajemnice redagowania gazety

Samodzielność w operowaniu narzędziami redakcyjnymi z zakresu tajemnic redagowania (Co to jest trasa czytania. Jak wymyślać atrakcyjne tytuły, nadtytuły i śródtytuły, jak przerabiać lidy, jak pisać chwytliwe podpisy pod zdjęcia?), sztuki adiustowania tekstów (usuwanie mielizn, błędów rzeczowych i gramatycznych, pytań bez odpowiedzi, przegadań, niejasności oraz przejawów złego smaku), zasad współpracy adiustacyjnej (jak poprawiać tekst, żeby nie zniechęcić, ale nauczyć autora zasad dobrego dziennikarstwa). Opanowanie techniką kątów (kunszt atrakcyjnego pisania o czymś, o czym już pisali inni, wymyślania oraz pisania ramek i apli).

• Warsztat dziennikarza gazety. Zanim powstanie tekst?

Praktyczne opanowanie umiejętności z zakresu: sztuki poszukiwania tematów (Techniki wykrywania i wywoływania tematów) Zdobycie umiejętności uruchamiania u siebie instynktu ciekawości. Pozyskanie umiejętności jak założyć notes (papierowy lub komputerowy), jak go prowadzić i czerpać z niego korzyści zawodowe. Poznanie instrumentów zdobywania informacji: Umiejętności słuchania i pytania. Poznanie miejskich źródeł informacji i technik ich wykorzystywania.Wiedza jak założyć archiwum i bazę danych dziennikarza. Poznanie i doskonalenie technik zbierania materiału: sztuki rozmowy pozwalającej skutecznie zebrać ciekawe informacje. Trening umiejętności obserwacji. Poznanie tajników metod rejestrowania materiału (notes, magnetofon). Poznanie zasad i umiejętności selekcji materiału.

Warsztat dziennikarza Jak pisać by być czytanym?

 

Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się językiem dziennikarskim i praktycznych zasad unikania grafomanii. Poznanie technik kompozycji tekstu oraz pisania lidów. Opanowanie sztuki zwięzłości, przejrzystości i precyzji. Opanowanie sztuki pisania na brudno i pracy nad tekstem. Poznanie metody unikania samozadowolenia z tekstu. Opanowanie tajników dynamiki pisania i unikania nudy. Poznanie praktycznych zasad pisania do gazet. Opanowanie biblia stylu i pisowni (skróty, nazwy, nazwiska, cytaty, liczby, duże litery i instytucji).

• Warsztat dziennikarza gazety samorządowej. Co pisać by być czytanym?


Opanowanie i doskonalenie umiejętności warsztatowych oraz tajemnic atrakcyjności podstawowych form prasowych: Zdobycie wiedzy jak pisać informacje (Kunszt rozpoznawania informacji ciekawych. Co to jest news. Sztuka szybkości i zwięzłości. Przejrzystość i precyzja. Przepisy na dobrą informację. Język informacji (prymat rzeczowników i czasowników). Jak uatrakcyjnić informację za pomocą środków warsztatowych) Poznanie praktycznych zasad tworzenia czołówek. Tajemnice wywiadu (Pytania - negatyw wywiadu. Jak przygotować się do rozmowy. Miejsce i sposób rozmowy. Jak kokietować i jak otworzyć rozmówcę. Pisanie wywiadu. Autoryzacja). Elementarz wiedzy o artykułach prasowych dla każdego (Komentarz. Raport. Relacja. Sylwetka. Techniki, język, przykłady) Opanowanie wiedzy o doborze formy do tematu.


Zaprasza Anna Janik


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat