wizyt: 1640533

Strona główna » Władysława Pabijan

  Program wyborczy i dotychczasowe dokonania Pani Władysławy Pabijan lista 25 okręg I pozycja 4

 Drodzy BielszczanieZachęcam Państwa do pójścia na wybory i udzielenia mi poparcia na radną do Rady Miasta Bielska-Białej. Nie jestem osobą anonimową! Należę do ludzi którzy mają osobiste sukcesy w pracy na rzecz mieszkańców mojego osiedla i miasta, potwierdzonej dwunastoletnimi społecznymi działaniami w Stowarzyszeniu Mieszkańców Osiedla Wojewody Grażyńskiego:  „SMOG”.Jestem mężatką, matką córki i trzech synów, babcią dwu wnuczek i trójki wnuków. Jestem odpowiedzialnym członkiem wspólnoty samorządowej Miasta Bielska-Białej.Głosuj:

LISTA nr  25    Okręg  1     Pozycja 4


Kandyduję, by realizować Państwa oczekiwania a nie wymyślony polityczny program. W szczególności będę zabiegać o:

  • zwiększenie liczby zielonych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych,
  • stworzenie na osiedlach atrakcyjnych miejsc spotkań i edukacji dla osób starszych, dzieci i młodzieży ( w tym zakresie mam duże osiągnięcia),
  • ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta dzięki mądrym, dostępnym rozwiązaniom,
  • uruchomienie przedszkoli i żłobków w miejsce bezmyślnie zlikiwdowanych przez ekipę obecnego prezydenta dwu kadencji, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem (chodzi również o prywatne placówki),
  • usprawnienie edukcji w szkołach poprzez wyposażenie uczniów w indywidualne laptopy (takie działania realizowane są w innych miastach Polski),
  • zapewnienie dostępu do darmowego szerokopasmowego internetu.

Moim marzeniem jest zapewnienie osobom starszym opiekunów wykształconych przez bielskie uczelnie na specjalności asystent osoby starszej.
Podkreślając rangę działań organizacji pozarządowych realizującyhc mieodpłatne programy w lokalach będących własnością miasta, zadbam o obniżenie czynszów.
Na te dwa cele skierują cały swój autorytet wypracowany społeczną pracą.

Wprowadzenia tego punktu sprowokowała bezduszna decyzja obecnych władz miasta odmawiająca obniżenia czynszu za  lokal przy ul. Komorowickiej, w którym spotykało się ponad 60 starszych osób dla których mieliśmy kontynuować  działania Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej z wolontariatu.

Apel-prośba osób starszych do Prezydenta Miasta pozostała bez odzewu. 

W zamian wymyślono Kluby Pomocy Społecznej, w których za pobyt uczestnicy dokonują opłat w zależności od wysokości dochodu a za udział w zajęciach ponoszą dodatkowe koszty.

Zależy mi aby to udogodnienie objęło wszystkie organizacje działające nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. 

MOJE SPOŁECZNE DOKONANIA:

Dla dzieci i młodzieży Dolnego Przedmieścia, Hałcnowa, Komorowic i innych osiedli w Bielsku-Białej prowadziłam nieodpłatne programy: „Lato i Ferie ze SMOG” i inne  atrakcyjne zajęcia.
Współpracując z Gminą Vrutky w Słowacji zrealizowałam roczny transgraniczny program: „Ty i ja” promujący piękno Bielska-Białej i Beskidów.
W realizacji zadań wspierali mnie społecznicy z najbliższego Państwa otoczenia.
Sponsorzy powierzając mi swoje pieniądze wiedzieli, że zostaną dobrze wydane i przyniosą oczekiwane efekty wychowawcze i integracyjne.
W tegorocznych wyborach samorządowych moi młodzi przyjaciele, uczestnicy realizowanych przeze mnie  projektów będą pierwszy raz głosować! Zachęcam wszystkich do głosowania!

W 1998 r. złożyłam wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego z sugestią zrealizowania wiaduktu na Wyzwolenia przed innymi inwestycjami. Zgodnie z moją sugestią utrzymano ulicę Trakcyjną w dobrej, całorocznej kondycji, wykonano pas włączający z Korczaka do Warszawskiej i zjazd z Warszawskiej w  Słowackiego, odtworzono ul. Traugutta, co umożliwiło Państwu swobodny dojazd do ZUS, Izby Skarbowej i policji. Pozyskałam po 30 tys. na regulację potoku Starobielskiego i na projekt ekranu akustycznego w os. Grażyńskiego.

W 2009 roku współpracując z Miejskim Zarządem Dróg i Firmą AQUA monitorowałam prace towarzyszące budowie infrastruktury w obrębie os. Grażyńskiego dbając o gospodarność mieniem i wizerunek osiedla.

Współpracując z bielskimi organizacjami w ogólnopolskim programie: „Masz głos, masz wybór” monitorowałam zadania bielskiego samorządu, współrealizowałam cztery edycje Festiwalu Ulicy Wzgórze, na których wzorowały się władze miasta organizując Święto Ulicy 11 Listopada.

W 2006  roku zorganizowałam debatę prezydencką zachęcając Państwa do pójścia na wybory.

W 2008/09 r. zrealizowałam projekt: Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej - ”OKO” , który edukował o społeczeństwie obywatelskim, był miejscem spotkań i wymiany informacji z przedstawicielami władz miejskich, nauki, kultury - ciekawymi postaciami życia społeczno-politycznego w Polsce np.: red. Ziemkiewiczem, prof. Winieckim, czy z sir Julianem Rose’m w dyskusji o GMO.

Współpracując z kadrą naukową Wyższej Szkoły Administracji, Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza organizowałam debaty i badania naukowe o Bielsku-Białej: np. SOCJOMAPA czy debata na temat zagospodarowania placu Wojska Polskiego, która zmieniła podejście władz do oczekiwań mieszkańców i wymusiła wykonanie nowego projektu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.

Nie udało mi się przy sprzyjających warunkach terenowych przekonać władz miasta do wykonania dwupoziomowego skrzyżowania ulicy Warszawskiej, Sarni Stok, Kwiatkowskiego.  
Jednopoziomowe skrzyżowanie utrudnia ruch kierowcom i poruszanie pieszych generując liczne wypadki. To wymaga szybkiego rozwiązania.

Zapraszam do odwiedzenia mieszkańców os. Grażyńskiego by poznać efekty mojej pracy.

Moje osiągnięcia są gwarancją dotrzymania złożonych obietnic  każdej osobie oddającej na mnie głos.

Władysława Pabijan

 

 

 


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: oko bielsko, oko, rada osiedla, wolontariat