wizyt: 1640408

Społeczeństwo obywatelskie » Władze Bielska-Białej zamknięte na dialog

Władze Bielska-Białej zamknięte na dialog - 27.11.2008

 

Zaskakujące wyniki przyniosły badania przeprowadzone przez socjologów z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej. O nich i wielu innych problemach lokalnej społeczności Bielska-Białej debatowano wczoraj w Wyższej Szkole Administracji.

Przedmiotem debaty organizowanej przez bielskie uczelnie Akademię Techniczno-Humanistyczną, Wyższą Szkołę Administracji oraz Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej była „Demokracja a społeczeństwo obywatelskie na przykładzie Bielska-Białej”. Wyniki badań w tym zakresie przeprowadzonych przez pracowników naukowych Katedry Socjologii ATH są zaskakujące.  

Problem z aktywnością
 
– Na grupie 481 pełnoletnich bielszczan przeprowadziliśmy badania ankietowe, których wyniki miały dać obraz kształtu i formy społeczeństwa obywatelskiego w Bielsku-Białej oraz nakreślić szanse i zagrożenia dla rozwoju demokracji w środowiskach lokalnych. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące czterech kręgów tematycznych: cnót obywatelskich, kapitału społecznego (wspólne tradycje, wartości i normy społeczne), społeczeństwa obywatelskiego oraz dobra publicznego – wyjaśniła dr Aneta Bąk z Katedry Socjologii bielskiej ATH.

Blisko połowa respondentów zadeklarowała, że działania wspólne w społecznościach lokalnych są potrzebne. Jednak niepokojące jest, że sporo badanych (około 30 procent) stwierdza, że wolałoby działać w pojedynkę. Duży procent badanych na pytanie: Czy warto angażować się w działalność społeczności lokalnej? – wybierało odpowiedź: „trudno powiedzieć”. To sugeruje, że bielszczanie przyjmują wobec działań samorządu postawę bierną. Podobnie przedstawia się zaangażowanie mieszkańców Bielska-Białej w aktywność polityczną.

– Przyjrzeliśmy się jak bielszczanie przystępują do wyborów. Największą popularnością cieszyły sie wybory prezydenckie, najmniejszą wybory na szczeblu lokalnym. Niepokoi, że 16 procent badanych nie pamięta, czy w nich uczestniczyli i na kogo głosowali. Na tej podstawie wnioskujemy, że mieszkańcy Bielska-Białej zapominają, że mogą mieć realny wpływ na politykę na szczeblu lokalnym – alarmowała dr Iwona Kłóska, socjolog.
 
Brakuje dialogu
 
Być może sednem takiego zaangażowania politycznego obywateli jest fakt, że bielska władza ma problem z dzieleniem się uprawnieniami z tymi, którzy ją wybrali.

– Nasze badania dowodzą, że w Bielsku-Białej brakuje otwarcia władzy na głos obywateli. Na tym buduje się nowoczesne społeczeństwo demokratyczne. Modelem idealnym jest nastawienie na dialog z mieszkańcami oraz umiejętność przyjmowania krytyki w myśl osiągania wspólnego dobra – tłumaczyła dr Kłóska.

Tu wzięto na warsztat strategie rozwoju dla Miasta Bielsko-Biała, które powinny być tworzone w oparciu o opinie mieszkańców. Przedstawieniem i opracowaniem strategii rozwojowej zajęła się dr Joanna Wróblewska-Jachna, pracownik naukowy Katedry Socjologii w Bielsku-Białej. Długofalowe planowanie musi być przeprowadzane ponad podziałami, opcjami politycznymi, bo ma służyć mieszkańcom przez wiele lat, a jak wiadomo władza wybierana jest na czas określony. Dlatego niezwykle ważne jest, by powstawało w mieście jak najwięcej takich organizacji, jak bielski Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej, których zadaniem jest mobilizowanie obywateli do aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne.

– Nasze badania pokazują, że bielszczan cechuje mała aktywność obywatelska, a jeśli już występuje to przez władzę traktowana jest jak konkurencja. Nie może tak być. W samorząd terytorialny wpisana jest współpraca! – podkreśliła prof. ATH dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey, dyrektor Katedry Socjologii.
 
Obywatel – wróg?
 
Do dyskusji włączyła się również eurodeputowana Grażyna Staniszewska, zwracając uwagę na brak konsultacji społecznych między władzą na szczeblu lokalnym, a obywatelami.
 
– Organizacje społeczne nie mają poczucia, że są potrzebne. Władza nie motywuje ich do działania, wręcz przeciwnie. Natomiast włączenie obywateli do uczestnictwa we władzy gwarantuje ciągłość inwestycji, które mają służyć mieszkańcom i trwać dłużej od kadencji kolejnych władz. W Bielsku-Białej władza zamiast koordynować działalność organizacji obywatelskich, konkuruje z nimi. To śmieszne w przypadku miasta o takim potencjale i takich funduszach. Do władzy musi w końcu dotrzeć, że samorząd to nie ratusz i prezydent, który jest tylko czasowo wynajęty. Samorządy to obywatele! – zaznaczyła europosłanka.
 
Podczas kolejnych wystąpień obecni byli przedstawiciele bielskich władz. Burzę wywołały wyniki badań dotyczących strategii rozwojowej Bielska-Białej, referowane przez dr Joannę Wróblewską-Jachnę. Spotkały się z oburzeniem reprezntującego prezydenta jego zastępcy Waldemara Jędrusińskiego. Pytanie, czy wyniósł z debaty odpowiednią naukę?


Działania w OKO

♦ Warsztaty gitarowe
♦ Forum filmowe
Teatr tekstu


FORUM DYSKUSYJNE


WSZYSTKIE DZIAŁANIA
OKO SĄ BEZPŁATNE

Od 1 sierpnia 2008
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Rozwoju Człowieka 
zaangażowało się
w partnerskie  prowadzenie
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej
więcej

Kontakt

█ Siedziba główna
ul. Komorowicka 15
43-300 Bielsko-Biała

033 810 39 40
0 519 665 967

pn. – pt.  godz. 10.00–18.00

Dział obywatelski    Dział kultury
Dział edukacji     Dział informacji


█ Reintegracja osób starszych

ul. Kosynierów 22
43-300 Bielsko-Biała

 033 822 07 91
0 501 561 370

 

pn. – pt.  godz. 7.00–11.00

więcej informacji 

█ Koordynator projektu

Ośrodek jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

 
WOLONTARIAT
Dysponujesz wolnym czasem?
Chcesz zrobić coś dla innych?
Zapraszamy do współpracy.

Projekt nr 10277/FOP07/2/MA/1375 – Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej (OKO) – został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Operator – Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.+48 22 45 09 868, fax+48 22 45 09 803,
 www.funduszngo.pl, fop@cofund.org.pl.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego SMOG
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Kulturotwórczych
Uwaga Kultura
Strona kojarzona ze słowami kluczowymi: rada osiedla, wolontariat, oko bielsko, oko